Wat te doen aan rijsporen in het land na inkuilen

16 May 2024

Op diverse plaatsen in Nederland was de draagkracht van de zode tijdens het inkuilen nog niet voldoende waardoor er alsnog (flinke) rijsporen zijn ontstaan. Rijsporen kunnen langdurig voor problemen zorgen in het grasland. In het rijspoor is de grond verdicht en hierdoor kunnen ruwbeemdgras en onkruiden sneller de kans krijgen om zich te vestigen.

Spoorvorming leidt er ook toe dat de machines, ondanks de juiste afstelling, uiteindelijk toch het veld niet goed kunnen volgen. Daardoor is de kans groot op een hoger asgehalte in de kuil. Dit verlaagd niet alleen de voederwaarde, maar beïnvloedt ook negatief de conservering.  Het gevolg is dat er naast een verhoogd NH3-gehalte meer kans is op een hoger boterzuurgehalte en een smaakafwijking van het voer.

Tips :

  • Probeer zodra de draagkracht voldoende is het perceel te egaliseren door het grasland te rollen. Vooral op klei- en veengrond zorgt rollen voor een gladder perceel;
  • Pleksgewijs bij- of doorzaaien waardoor je onkruiden minder kans geeft. Dit kan nadat het perceel gerold is en er genoeg bodemvocht beschikbaar is.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen