Voorkom legering snijmais door aanpassen van de zaaizaadhoeveelheid 

16 May 2024

Door de natte omstandigheden van de laatste tijd moet de mais op veel bedrijven nog de grond in. Naarmate je later zaait is het advies om minder zaaizaad te gebruiken. Dit om te voorkomen dat de standdichtheid te hoog wordt. Een te hoge standdichtheid geeft ijlere en zwakkere planten die langer zijn en ook meer legergevoelig. Over het algemeen kun je de volgende hoeveelheden zaaizaad aanhouden:

  • Zaai half april:                    100.000 zaden
  • Zaai eind april:                     95.000 zaden
  • Zaaien begin mei:               90.000 zaden

Bij korrelmais worden er ,per zaaitijdstip, globaal 5000 zaden minder gebruikt dan bij snijmais.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen