Profielkuil steken

16 May 2024

Als je een goed beeld van de bodem wil krijgen, dan kun je het beste in een goed ontwikkeld gewas met een redelijke vochttoestand een profielkuil steken.

Een profielkuil geeft inzicht in de bodemstructuur, beworteling en activiteit van het bodemleven. In zo’n profielkuil zie je onder andere terug:

  • Hoe dik de donkere toplaag is;
  • Of er grondlagen met scherpe grenzen zijn die duiden op bewerkingen, of zijn de overgangen geleidelijk;
  • Zijn er dichte bodemlagen aanwezig die beworteling tegenhouden en waterstagnatie veroorzaken? Dat is vaak te zien aan verkleuringen (blauw) in de bodem;
  • Zijn er wormengangen en voldoende poriën aanwezig? Deze zorgen voor voldoende zuurstof voor het bodemleven en waterafvoer.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen