Denk aan de kaligift

16 May 2024

Op veel plaatsen was het dit voorjaar te nat om voor de eerste snede drijfmest uit te rijden. Ook nu is op verschillende plaatsen de draagkracht nog steeds onvoldoende om drijfmest uit te rijden. Op die percelen waar dit niet mogelijk is, is afhankelijk van de kaliumvoorraad in de bodem, een aanvullende kaligift wenselijk. Vlinderbloemigen, zoals klaver en luzerne, kunnen stikstof binden. Deze gewassen hebben weinig mest nodig, maar hebben wel behoefte aan kali.

Vergeet deze percelen niet te bemesten met kali. Dat geldt ook voor het telen van mais op scheurgrond. Deze percelen hoeven in principe geen dierlijke mest, maar hebben wel behoefte aan een kalibemesting.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen