Voorkom verliezen bij kruidenrijk grasland

11 April 2024

Kruidenrijk grasland met een hoog aandeel (rode) klaver vraagt extra aandacht bij het inkuilen. Naarmate de klaver droger wordt, breken de blaadjes gemakkelijk af tijdens het schudden. Juist de klaverblaadjes zijn eiwitrijk en hebben een hoge voederwaarde. Het advies is om klaverrijke percelen niet te zwaar te laten worden, 4 ton drogestof is ruim voldoende. Voor een betere en gelijkmatigere droging heeft de inzet van een maaier met kneuzer de voorkeur.

Schud het gewas dus niet als het droog is. Dat geeft onnodig verlies. Beperk het schudden en wiersen daarom zo veel mogelijk om de veldverliezen te beperken. Schudden zonder schade kun je het beste doen in een gewas met voldoende aanhangend vocht, zoals de ochtenddauw. Bij scherp drogende omstandigheden (zoals zon of harde wind) kan de gras-klaver beter eerder in de wiers worden gelegd, zonder te schudden. Ook in de wiers droogt de snede nog verder en ligt bovendien dan tijdig klaar voor het inkuilen. Om veldverliezen te voorkomen is ook het advies om het gewas niet te droog (rond 40% ds) in te kuilen.

goed aanrijden

De aanwezigheid van klaver in een gras-klaver maaisnede betekent meer holle stengels gevuld met lucht. Om schimmelvorming in de kuil zo veel mogelijk te voorkomen moet er extra aandacht besteed worden aan het aanrijden. Alle lucht immers die extra uit de holle stengels kan worden geperst is meegenomen.

Gebruik ecosyl

Klaverrijk grasland bevat in verhouding meer eiwit en minder suikers in de droge stof. Eiwitten hebben de eigenschap dat ze zuren kunnen bufferen waardoor een snelle pH-daling wordt tegengewerkt. Voor de conservering van eiwitrijke producten als jong gras en klaverrijk gras voor een goed inkuilresultaat altijd Ecosyl wordt aanbevolen.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen