Maaien in de loop van de middag kost suikers

11 April 2024

Het verschil in suikergehalte in het gras tussen  ’s morgens 6 uur of ’s avonds 20 uur is globaal 40 g suikers/ kg ds. Een veel gehanteerd misverstand is dat om voldoende suikers in het kuilgras te krijgen er daarom pas in het begin van de middag gemaaid wordt.  

Ademhalingsverliezen

Na maaien is de sapstroom vanuit de wortels afgesneden. Daarmee is een einde gekomen aan de suikervorming, terwijl de andere processen in de plant (verbranding van voedingsstoffen) in eerste instantie nog gewoon doorlopen. Pas wanneer het ds-gehalte boven de 30% uitkomt stopt het ademhalingsproces. Wanneer het droogproces langzaam verloopt gaat de ademhaling langere tijd door en wordt een groot deel van de in de plant aanwezige suikers alsnog verademt. Zeker wanneer men grote oppervlaktes tegelijk maait en niet of nauwelijks aan schudden toekomt is de kans groot dat het suikergehalte in de kuil uiteindelijk veel lager is dan wanneer men ’s morgens op tijd begint te maaien en schudden. Daarnaast is het zo dat gras vooral in het voorjaar al ruim voldoende suikers bevat om een zeer smakelijk gewas in te kuilen. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen