Bodemverdichting vaak de oorzaak van paarse mais

11 April 2024

Paarse mais wordt meestal in verband gebracht met een fosfaattekort. De oorzaak van de verkleuring is echter een slechte wortelgroei en stress. De stofwisseling in de plant verloopt niet optimaal en in het blad hopen suikers zich op met paarsverkleuring als gevolg.

Deze slechte wortelgroei kan worden veroorzaakt door een fosfaattekort, maar vaak is de oorzaak kou, al dan niet in combinatie met een slechte bodemstructuur (rijsporen, laagtes). Door het berijden tijdens ploegen, bemesten, maaien en oogsten verdicht de bodem. Bodemverdichting kan niet alleen resulteren in paars verkleurde mais, maar kan ook resulteren in een flinke reductie in opbrengst. Bij 5% opbrengstderving kan dit al oplopen naar meer dan 100 €/ha.

Bron: Alblas e.a. 1994

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen