Oppassen voor boriumgebrek in snijmais

13 March 2024

Borium is een belangrijk element in mais voor een goede korrelzetting en kolfvulling. Borium zorgt voor het suikertransport naar de groeipunten en de eiwitopbouw in het gewas. Tevens speelt borium een rol bij de versteviging van de celwandstructuur en daarmee voor de stevigheid van de plant. Boriumgebrek in maïs komt vrijwel alleen voor op zandgronden en rivierklei.

Verschijnselen boriumgebrek

  • Onregelmatige korrelzetting met lege plaatsen en (korrel)loze toppen;
  • Op blad witte, onregelmatige vlekken tussen de bladnerven, die kunnen overgaan in witte strepen. Verschijnselen vooral op de jongste bladeren.

Voor alle grondsoorten luidt het boriumadvies voor mais als volgt:

Dierlijke mest bevat ongeveer 4 gram borium per ton. Aanvulling van boriumtekort kan door het toepassen van Maismest in de rij (0,3% borium). Voor een overzicht van de beschikbare maismestsoorten kun je het beste hier kijken.

Meer informatie

Maismest is te bestellen via de BestelApp, Mijn Agrifirm of via de Klantenservice: Regio Noord T 088 488 29 70 of Regio Zuid T 088 488 29 72.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen