Grasgroei in November

23 November 2023

Op veel grasland staat nog een snede gras, maar helaas zijn de meeste percelen momenteel te nat om te kunnen maaien. Wanneer je gras, dat langer is dan 10 cm, laat staan tot de oogst van de eerste snede in 2024 kan dit zorgen voor problemen.

Bij het uitrijden van drijfmest in het voorjaar is het mogelijk dat mest aan het gras blijft zitten en vervolgens in de kuil terecht komt. Als het gras in de winter bevriest óf wanneer er een tijd lang sprake is van een sneeuwdek is er veel kans op vorming van schimmels in het dode blad. Deze schimmels en mest bedreigen de conservering en smaak van de eerste snede.

Hoe kun je problemen voorkomen?

Gras wat korter is dan 10 cm zorgt niet voor problemen, maar gras wat langer is zou wel voor problemen kunnen zorgen. Je hebt de volgende opties om dit te voorkomen:

  • Schapen inscharen als de bodem het toelaat. Let hierbij wel op; bij een te natte bodem wordt de bovenlaag verdicht. Dit zorgt ervoor dat gras kan verstikken én er volgend jaar slechte grassen en onkruiden, zoals muur, verschijnen.
  • Maaien in november of december met een stoppelhoogte van 8 a 10 cm als de bodem droog genoeg is. Het is wel belangrijk om op te letten dat je geen bevroren gras maait. Het berijden van bevroren gras zorgt namelijk voor het afbreken van het groeipunt. Grasplanten sterven af óf komen laat en langzaam weer in de groei. Hierdoor wordt de zode slechter. Inkuilen van het gras kan alleen slagen als het lukt om het grondvrij en winddroog op te pakken. Het gras zal nog veel eiwit bevatten. Daarom is het gebruik van een goed conserveringsmiddel als Ecosyl een must. Te nat of ‘vies’ gras kan ook op bouwland uitgereden worden.
  • Maaien in februari-april is ook een optie. Dan gelden ook de hierboven genoemde aandachtspunten. Als we een winter zonder vorst en sneeuw krijgen en percelen pas laat in het voorjaar berijdbaar zijn kun je overwegen om voor een hele vroege maai- of weidesnede te gaan. Nog voor je drijfmest gaat uitrijden. Afhankelijk van de omstandigheden is dan een vroege gift stikstof uit kunstmest een optie. De hoeveelheid N die je dan geeft is afhankelijk van de beoogde opbrengst en het gewenste eiwitgehalte.
  • Maaien met klepelmaaier met 8 a 10 cm stoppel. Ook hierbij geldt natuurlijk dat de berijdbaarheid goed moet zijn. Voordeel is dat je niet meer met oogstmachines hoeft te rijden. Bij een zware snede moet je goed opletten of er geen dikke hopen maaisel ontstaan die de zode verstikken. Het gras wordt dan meststof voor het komende seizoen.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen