Nieuw: Vespa winterveldbonen

8 November 2023

Afgelopen jaar viel, door de slechte weersomstandigheden op het moment van oogsten, de opbrengst van de veldbonen op veel plaatsen helaas tegen. Toch is het een gewas wat veel telers steeds beter onder de knie krijgen. Daarnaast is het een interessant gewas, omdat het ook als rustgewas is aangemerkt.

Agrifirm legt al een aantal jaren, op meerdere locaties, rassenvergelijkingen aan met veldbonen. Daarbij worden gedurende het seizoen de rassen onder andere beoordeeld op wintervastheid, lengte en stevigheid van de stengel, ziektegevoeligheid én natuurlijk de opbrengst. Uit deze rassenvergelijking kwam naar voren dat het ras Vespa over meerdere jaren zeer hoge opbrengsten laat zien. We zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat we dit jaar zaaizaad van Vespa kunnen leveren.  Naast Vespa is ook het ras Tundra beschikbaar.

Zaaitijdstip én zaaidiepte

Winterveldbonen worden vanaf half oktober tot eind november gezaaid, bij voorkeur in vochthoudende grond. Om schade door vorst of vogelvraat te beperken of zelfs te vermijden is het advies om het zaad voldoende diep te zaaien: minstens 8 – 12 cm diep (vroeger zaaien = dieper). Dit bevordert een gelijkmatige opkomst. Door de gelijkmatige opkomst zijn alle planten in hetzelfde groeistadium en dit maakt de onkruidbestrijding gemakkelijker.  

Voor een goede opbrengst willen we na de winter het liefst minimaal 20 planten per mhebben staan. Rekening houdend met plantwegval betekent dit inzaai van zo’n 25 zaden per m2.

Zaaiafstanden

De veldbonen worden gezaaid met een afstand van 37,5 – 50 cm tussen de rijen. Hoe groter de rijafstand, hoe sterker de stengels zullen zijn. Voor de afstand in de rij wordt meestal 8 – 9 cm aangehouden.

Wilt u meer informatie over de teelt van zomerveldbonen neem dan contact op met je adviseur óf met de Agrifirm klantenservice: T 088 488 12 10

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen