Muizenpopulatie neemt toe

3 October 2023

We horen de laatste tijd steeds vaker dat er in verschillende regio’s van Friesland weer veel muizen worden gesignaleerd. Dat is niet zo gek, omdat het aantal muizen in deze periode van het jaar altijd het hoogst is. Het voortplantingsseizoen van muizen loopt van april tot oktober. Aangezien jonge muizen snel geslachtsrijp zijn en een maand na hun eigen geboorte al weer zelf jongen kunnen krijgen betekent dit dat er elke maand een generatie bijkomt. Onder gunstige weersomstandigheden én bij voldoende voedselvoorziening kan een tiental muizen in het voorjaar zich dan vermenigvuldigen tot 6000 exemplaren aan het eind van het jaar.

Door nu alert te zijn en in het voorjaar tijdig preventieve maatregelen te nemen kan grote muizenschade worden voorkomen. Zo helpt een korte zode ervoor dat de muis minder bescherming heeft en eerder door vogels wordt gevangen en ook een verhoogd waterpeil leidt tot een lagere voortplanting.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen