Dreigend Ruwvoertekort: Combi N-Saver als vanggewas

3 October 2023

Zal ik het vanggewas onderwerken of eerst een snede maaien? Indien het vanggewas goed slaagt kan het zich in het voorjaar tot een flinke maaisnede ontwikkelen. Het is verleidelijk om hier een vroege snede gras van te maaien voordat je opnieuw mais gaat zaaien. De ervaringen hiermee vallen tegen, omdat een maaisnede behoorlijk wat vocht en voedingsstoffen vraagt, wat ten koste gaat van de maisontwikkeling. Werk daarom wanneer er voldoende ruwvoer beschikbaar is het vanggewas tijdig onder, voor 1 april. De mais profiteert zo maximaal van de nalevering van voedingsstoffen en het risico op concurrentie om vocht is gering.

Bij een tekort aan ruwvoer kan het vanggewas aantrekkelijk zijn als aanvulling op het ruwvoertekort. In opdracht van Agrifirm is door de WUR Open Teelten, locatie Valthermond een aantal jaar geleden daarom een vanggewassenproef aangelegd om te kijken wat de meeste opbrengst bracht. In deze proef is de vergelijking gemaakt tussen Agrifirm Combi N-Saver, Snelle Lente Rogge, en winterrogge. De Combi N-Saver kwam daarbij als beste uit de bus.

Grondruil met een akkerbouwer

Wanneer het maisperceel geruild wordt met een akkerbouwer is in verband met een eventuele  aaltjesproblematiek rogge als vanggewas niet aan te bevelen. Het is dan een betere optie om in overleg te gaan met de akkerbouwer en te kijken welk vanggewas zijn/haar voorkeur heeft.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen