Temperatuursom bepaalt bloei en afrijping van de snijmais

29 August 2023

De temperatuur beïnvloedt in sterke mate de ontwikkeling en groei van het gewas. Bij hogere temperaturen zal de maïs sneller kiemen en vroeger bloeien. Een vroeger bloeiend gewas zal ook een hoger kolfaandeel en daarmee een hoger zetmeelgehalte en voederwaarde opleveren. Ook de afrijping verloopt bij een hogere temperatuur sneller waardoor er eerder geoogst kan worden. Uit ouder onderzoek komt naar voren dat de temperatuursom(temperatuur vanaf >6oC) gemeten vanaf de dag van zaai een goede graadmeter is voor de ontwikkeling van de maisplant. Globaal kan worden gesteld dat snijmais oogstrijp is wanneer de totale temperatuursom in de buurt komt van 1500 oC. Het bloeitijdstip ligt in de buurt van 830 oC. 

Momenteel is de temperatuursom in Noordwest Friesland ruim 200 0C lager dan in Limburg. Als we naar de afrijping kijken komt dit overeen met ongeveer 3 weken latere afrijping.  In de Ruwvoerplus App wordt onder het kopje snijmais wekelijks de temperatuursom en het verloop van het ds-gehalte van de snijmais weergegeven.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen