Grasgroei ligt hoger dan vorig jaar

29 August 2023

Gemiddeld kwam de grasgroei afgelopen week uit op bijna 65 kg ds/ha/dag. Daarmee was de grasgroei ruim 275 kg ds/ha hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Dit betekent dat er meer gras beschikbaar is voor de melkkoeien, waardoor de hoeveelheid bijvoeding op stal aangepast kan worden, zodat het gras maximaal benut kan worden om er rechtstreeks melk van te produceren.

Fijne aanvulling op de ruwvoerpositie

Niet alleen voor de beweiding is een hoge grasgroei van belang. Ook voor een ruimere ruwvoerpositie is dit een fijne aanvulling. Met de huidige groei staat er over ca 4 weken weer een lichte maaisnede. Door regelmatig om de vier weken een aantal percelen te maaien houd je ook in de herfst voortdurend aanbod van vers en smakelijk weidegras. Dit geldt ook voor bedrijven die stalvoeren. Wel moet je dan goed oppassen dat het gras niet te lang wordt (>25 cm). Hierdoor kan de kwaliteit van het gras namelijk hard achteruit gaan.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen