Grasland: ph in veel gevallen aan de lage kant

25 July 2023

Veel grasland op zandgrond heeft een pH die onder de streefwaarde ligt. Dit blijkt uit een recente inventarisatie van Eurofins Agro. Het gaat met name om percelen in Gelderland, Overijssel en Drenthe, maar ook in Noord-Brabant en andere provincies komt het voor. Een te lage pH kost opbrengst.

Bekalken is een eenvoudige maatregel om de pH te verhogen.

Een belangrijke speler in de bodemvruchtbaarheid is de zuurgraad (pH) van de bodem. De pH bepaalt voor een groot deel het chemisch evenwicht in de bodem en is daarmee belangrijk voor de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant. Verder is de pH ook belangrijk voor de botanische samenstelling en de structuur (m.n. kleigrond) van de bodem.

Klaver houdt niet van een zure bodem. Dan stopt de groei. Voor zandgrond is een pH van 5,3 tot 5,5 optimaal, voor klei is dat 6 tot 6,5. Als je een grondmonster neemt, weet je precies hoeveel kalk het perceel nodig heeft.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen