Wel of niet beregenen?

6 June 2023

Afgelopen weken is er zeer weinig neerslag gevallen. Landelijk is het neerslagtekort momenteel gemiddeld 90 mm, met de verwachting dat deze de komende 15 dagen nog verder oploopt. Voor gras kan het onder bepaalde omstandigheden verstandig zijn om te gaan beregenen.

Wanneer kun je starten met beregenen

Moet ik nu al beginnen met beregenen of kan het nog een dag wachten? De buurman is al begonnen, ben ik te laat of is hij te vroeg? Het zijn herkenbare dilemma’s. Wie niet meer wil besluiten op basis van gevoel, plaatst een vochtsensor. Zo’n sensor meet het actuele vochtgehalte in de bodem. De meetgegevens komen binnen via een app op de telefoon óf via de pc en wordt elk uur geactualiseerd.

Is er geen vochtmeter aanwezig en moet er op gevoel beoordeeld worden of beregenen al zinvol is, kun je het beste een balletje proberen te vormen van de grond op ca. 10 cm diepte. Als het balletje heel blijft, is de vochtvoorziening veelal toereikend. Wanneer het balletje uiteen valt, is extra vocht nodig en is het zinvol om te starten met beregenen.

Op sommige plaatsen is het neerslagtekort al dusdanig groot, dat er gewasschade op kan treden als de plant geen vocht krijgt. Bij grote droogte kan gras stoppen met groeien. Wanneer gras dood gaat, ontstaan er open plekken met veel onkruidvorming tot gevolg. Door nu te gaan beregenen, wordt niet alleen schade aan de grasmat voorkomen, maar is de opbrengst ook hoger. Daarnaast draagt beregenen ook bij aan een betere hergroei van de volgende snede.

Tips bij het beregenen van grasland

  • Geef prioriteit aan de weidepercelen en aan percelen waar de grasmat snel slechter wordt door de droogte;
  • beregen 1x per week 20-25 mm en bij extreme droogte 2x 20-25 mm per week. 10-15 mm is overigens al voldoende om meststoffen aan het werk te kunnen zetten.

Kosten en opbrengsten van beregenen

Juist in het voorjaar wordt de helft óf meer van de wintervoorraad aan ruwvoer gewonnen. Dit komt omdat de groeipotentie van het gras in het voorjaar, als gevolg van de gunstige temperatuur en de toenemende daglengte, het grootst is.

Beregenen kost al gauw 100-150 euro/ha (inclusief arbeid). Dit betekent dat bij een extra opbrengst van een ton droge stof de kosten al terugverdiend zijn (15 ct/kg ds graskuil). De opbrengst van beregenen zit niet alleen in de opbrengst van de snede, maar juist ook in een betere hergroei van de volgende snede. Daardoor is het rendement van beregenen in deze periode ook hoger dan in de tweede helft van het groeiseizoen, omdat dan de daglengte alweer afneemt en er een lagere groeipotentie is. 

Beregenen van de snijmais is nog niet noodzakelijk

Een goed gewas snijmais heeft een vochtbehoefte van 160 tot 190 liter per oogstbare drogestof. In een gemiddeld groeiseizoen verdampt snijmais ca. 350 mm water bij een productie van 20 ton drogestof per ha. Vooral tijdens de bloei is de vochtvoorziening van cruciaal belang. Een goed gewas snijmais gebruikt in de maanden juli en augustus op een bewolkte dag 3 mm en op zonnige dagen 4,5 mm of meer.

Momenteel is de vochtbehoefte echter nog laag. Het wortelstelsel van de in de tweede helft mei ingezaaide snijmais is echter nog beperkt ontwikkeld. Gezien de weersverwachting voor de komende week, zeer zonnig én warm weer, kan ook daar de aansluiting van de wortels met het vocht in de diepere grondlagen een probleem worden. Het advies is daarom; ga kijken in het perceel en graaf vervolgens een gat. Zo krijg je het beste beeld of er wel of niet beregend moet worden.  

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen