Pas op voor kaligebrek in klaverrijk grasland

23 May 2023

Kali is belangrijk voor de waterhuishouding, transport van voedingsstoffen van de wortel naar het blad, draagt bij aan een sterke groei én zorgt voor een  gezond blad. 

Uit meerjarige proeven blijkt dat niet alleen stikstof een rol speelt bij het eiwitgehalte in het gras. Ook kali speelt daarbij een belangrijke rol. Een tekort aan kali leidt namelijk tot een ophoping van nitraat in het gras. Kali zorgt ervoor dat nitraat in de plant kan worden omgezet in eiwit-stikstof, wat de koe vervolgens weer goed kan benutten.

Kali is ook belangrijk bij gras-klavermengsels

Klavers hebben een grote behoefte aan kali. Kali heeft niet alleen invloed op de opbrengst, maar ook op de droogtetolerantie, de ziektegevoeligheid, de wintervastheid en de standvastigheid van klavers. 

Kali-gebrek bij (witte) klaver is herkenbaar aan witgele puntjes op het  oudere blad. Dit komt omdat het intern transport van kali vooral naar de jonge bladeren gaat. Doordat kali ook de verdamping reguleert door de huidmondjes open en dicht te zetten wordt klaver heel kwetsbaar bij een kalitekort en kan daardoor wegvallen uit het grassenbestand.

het belang van bemesten

Vanwege de lagere stikstofbehoefte van 60-80 kg N per ha wordt er op grasklaver percelen  vaak minder drijfmest uitgereden. Dit betekent dat afhankelijk van de bemestingstoestand van de bodem er in het groeiseizoen bij bemest moet worden. 

Met name in droge periodes kan een gebrek aan Kali de groei van gras sterk beperken. Omdat Kali makkelijk uitspoelt, is de kans op Kali-gebrek later in het seizoen vrij groot. Het is dus belangrijk om het kali-niveau op peil te houden en waar nodig via bemesting aan te vullen. 

de onttrekking van kali

Uit de eerste uitslagen van de graskuilen uit het voorjaar van 2022 blijkt dat de graskuil gemiddeld 31 g kalium /kg ds bevat, ofwel 37,3 kg kali (K2O). 

Uitgaande van deze 37,3 kg Kali /kg ds en een drijfmestgift van 25 m3 per ha is de onttrekking als volgt:

Opbrengst ton/ha8101214
Onttrekking kali298373448522
25 m3 drijfmest met 5,5 kg kali/m3
Aanvoer kali138138138138
Tekort/teveel-160 -235-196-270

Dus des te meer redenen om aandacht te besteden aan de kalibemesting.

hoe houd ik de kalivoorzieing op peil?

U kunt Kali aanvullen met, Gras Maismix NK, Grasmix Kali Se, of enkelvoudig met Kali 40. 

Voor biologische bedrijven zijn de Patentkali, Magnesia-kainiet en de Kalisop plus granules de aangewezen mestsoorten.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen