Waarom kiezen voor luzerne?

Vlinderbloemigen en in het bijzonder luzerne staat als gevolg van de nieuwe GLB en de hoge kunstmestprijzen volop in belangstelling. Luzerne bindt stikstof uit de lucht en is droogtetolerant vanwege zijn diepe beworteling.

Daarnaast is luzerne binnen het GLB een aantrekkelijke gewas omdat het een meerjarige teelt is, een stikstofbindend gewas is en als rustgewas ingezet kan worden. Luzerne is vanwege zijn hoog eiwitgehalte en zijn structuur een gezond ruwvoerproduct wat goed past in een melkveerantsoen.

Inzaai-omstandigheden en zaaizaadkeuze bepalen succes
Voor een geslaagde teelt van luzerne zijn de inzaaiomstandigheden en de rassenkeuze van doorslaggevend belang. Luzerne vraagt om een bodem met een goede structuur en een pH-waarde van minimaal 5,0. Daarnaast is luzerne gevoelig voor betreding, waardoor de kans op onkruid groter wordt. Het inzaaien van luzerne kan in de periode half april tot en met half september.

Ondiep zaaien (ca. 0,5 cm) zorgt voor een vlotte beginontwikkeling en daarmee ook een betere concurrentie tegen onkruid. Bij de rassenkeuze van luzerne is de standvastigheid/wintervastheid van belang. Internationaal wordt dit aangeduid met een cijfer voor dormance. Voor de Nederlandse omstandigheden varieert dit tussen de 4 en 5.

Advies of bestellen?
Wilt je meer weten over de teelt van luzerne informeer dan bij onze adviseur of neem contact op met de afdeling Verkoopondersteuning T 088 488 12 10.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen