Laat schapen het gras niet te kort maaien

Schaar op tijd uit
Winterbeweiding met schapen is goed voor de graszode en de dieren ruimen het lange gras op. De kans op uitwinteren wordt daarmee kleiner. Wanneer echter de schapen te lang blijven lopen gaat dit ten koste van de eerste snede zo bleek uit onderzoek op de Waiboerhoeve in de negentiger jaren. Te laat uitscharen kan een groeivertraging opleveren van zo’n 14 dagen. Afhankelijk van de groeisnelheid kan de opbrengstderving oplopen van 200 kg ds/ha tot wel 1,5 ton ds.

Voorkom opbrengstderving
Er is geen duidelijke grensdatum aan te geven wanneer er wel of geen opbrengstderving plaatsvindt, dat is namelijk mede afhankelijk van de groeiomstandigheden in het vroege voorjaar. Daarom een aantal aandachtspunten om er voor te zorgen dat de opbrengstderving beperkt blijft:
• Een goede vuistregel is uitscharen als de T-som de 150°C heeft bereikt
• Houd een graslengte aan van minimaal 5 cm bij uitscharen.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen