Terugblik op 2022

Jaaroverzicht groeiseizoen 2022

Wanneer we terugkijken op het afgelopen seizoen blijkt dat de droogte ook dit jaar grote invloed heeft gehad op de opbrengst en kwaliteit van het gewonnen ruwvoer.

Grasgroei
April begon met sneeuw en kou. Daarna kwam de grasgroei goed op gang waardoor er op veel plaatsen de koeien half april naar buiten gingen. Door het grote aantal zonuren en de nog relatief koude nachten kende het voorjaar geen echte groeispurt in grasgroei en was het suikergehalte van het gras aan het begin van het seizoen hoog.

Vanaf eind juni begon het gras last te krijgen van de droogte en liep de groei terug. Ook de kwaliteit van het gras holde achteruit en kwam de voederwaarde vanaf begin juli tot eind augustus niet boven de 900 VEM uit. Ook de groei viel tegen waardoor veel veehouders gedwongen waren om bij te voeren en werden zelfs op grote schaal de koeien op gestald omdat er nauwelijks nog gras in het land stond. De voorraad aan ruwvoer slonk dan ook zienderogen waardoor er zelfs een ruwvoertekort dreigde te ontstaan.

Toen het eindelijk begin september begon te regenen werd de voederwaarde van het gras snel beter en kwam de grasgroei geleidelijk weer op gang. Doordat oktober zeer zacht was bleef de grasgroei goed op peil en kon er zelfs tot afgelopen week nog gras geoogst worden. Een welkome aanvulling op de krappe wintervoorraad.

Vanaf half april werd dan ook begonnen met mais zaaien. Op een aantal plaatsen was het zelfs aan de te droge kant om het zaad voldoende te laten aansluiten op het vocht in de grond. Door deze gunstige omstandigheden liep de ontwikkeling van de snijmaisplant het hele voorjaar ruim twee weken voor op vorig jaar.

Voederwaarde snijmais
Door het groot aantal zonuren en de zeer droge omstandigheden werden veel telers verrast met de snelle afrijping van de plant. Afgelopen jaar werd al eind augustus de eerste snijmais geoogst en kwam in het zuiden van het land de maiscampagne in de eerste week van september op gang en werd er vanaf de tweede week van september in het hele land snijmais gehakseld.

In vergelijking met vorig jaar valt het zetmeelgehalte bij veel snijmaiskuilen tegen. Niet alleen bij de vroeg geoogste snijmais, ook bij de later geoogste snijmais. Vooral droogte tijdens de kolfzetting is daarvan de oorzaak. Vochttekort in die periode gaat ten koste van kolfzetting met als gevolg kleinere kolven. Wel zien we echter grote verschillen in de uitslagen. Daar waar er beregend kon worden is het zetmeelgehalte over het algemeen vergelijkbaar met vorig jaar.

De VEM is nagenoeg vergelijkbaar met vorig jaar. Aangezien het zetmeelgehalte lager is, komt de er een groter deel van de VEM uit de celwanden. Dat blijkt ook uit de verteerbaarheid van de celwanden (Vc-NDF) die ruim 4% hoger ligt. Dat betekent dat bij de voederwaarde berekening van snijmais de VEM meer uit het plantgedeelte komt.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen