Uitzonderlijke kwaliteit herfstgras

Grasmonitor 17 november

Uitstekende voederwaarde

Nog steeds is de voederwaarde van het herfstgras van uitzonderlijke kwaliteit. Gemiddeld kwam de voederwaarde van het gras uit op 975 VEM, 240 gram ruw eiwit en 130 gram suikers per kg droge stof. Vooral het suikergehalte was de afgelopen dagen als gevolg van het zonnige weer gestegen. Met de regen van de afgelopen dagen de zal het suikergehalte naar verwachting licht dalen. Het eiwitgehalte blijft hoog.

Op veel plaatsen gaan de koeien definitief op stal en zal wanneer de draagkracht dit toe laat nog gras bijgevoerd worden op stal. Het oudere jongvee wordt nog wel geweid. Met deze kwaliteit ruwvoer en voldoende aanbod kan dit prima. Wel op tijd naar binnen halen om vertrapping te voorkomen. Dat gaat ten koste van de grasmat.

Voorkom te lang gras 
Met de koude nachten in het vooruitzicht zal de grasgroei snel dalen en geleidelijk in winterrust komen. Om uitwinteren te voorkomen moet het gras niet te lang de winter in. Een optimale graslengte voor de winterperiode is zo’n 10 – 12 cm lengte. Wanneer het gras langer wordt neemt de kans op uitwinteren snel toe. Dit is vooral op percelen met veel bossen het geval. Staan er bossen in het perceel dan is het advies om deze percelen wanneer het weer en de draagkracht het toelaten schoon te maaien.

Als er geen bossen in het land staan en de wintervoorraad op het bedrijf is voldoende kan men ook besluiten om het gras te laten staan zodat er komend voorjaar eerder geweid kan worden. 

Ook het inscharen van schapen is een optie om te voorkomen dat het gras te lang wordt.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen