Grasmonitor Jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht weideseizoen 2022

Een prima start gevolgd door een droge zomer en een groeizame herfst

Voorjaar was zeer zonnig en zacht
In tegenstelling tot het voorjaar van 2021 wat zeer koud en nat was, was het voorjaar van 2022 juist zeer zonnig en droog. De zon was deze lente veelvuldig van de partij en dat resulteerde in de op één na zonnigste lente ooit. Het aantal zonuren kwam uit op 730 uur tegen 566 normaal. Ook was de lente droog. Gemiddeld over het land viel 106 mm tegen 154 normaal. Daarmee staat de lente van 2022 in de top-20 van droogste lentemaanden ooit gemeten. Met een gemiddelde temperatuur van 10,2 graden tegen 9,9 graden normaal was de lente iets aan de zachte kant.

April begon met sneeuw en kou. Daarna kwam de grasgroei goed op gang waardoor er op veel plaatsen de koeien half april naar buiten gingen. Door het grote aantal zonuren en de nog relatief koude nachten kende het voorjaar geen echte groeispurt in grasgroei en was het suikergehalte van het gras aan het begin van het weideseizoen hoog.

Zomermaanden waren zeer droog en zonnig
De zomer was wel zeer droog. Na de natte juni waren juli en augustus, met beide gemiddeld maar 23 mm neerslag, zeer droge maanden. Eind augustus was het landelijk neerslagtekort opgelopen naar ongeveer 300 mm. Normaal is dat ruim 100 mm. Het neerslagtekort was het grootst in Limburg, de Achterhoek en Twente, de Kop van Noord-Holland en het zuidwesten.

Vanaf eind juni begon het gras last te krijgen van de droogte en liep de groei terug. Ook de kwaliteit van het gras holde achteruit en kwam de voederwaarde vanaf begin juli tot eind augustus niet boven de 90 VEM uit. Ook de groei viel tegen waardoor veel veehouders gedwongen waren om bij te voeren en werden zelfs op grote schaal de koeien op gestald omdat er nauwelijks nog gras in het land stond. De voorraad aan ruwvoer slonk dan ook zienderogen waardoor er voor komend winter zelfs een ruwvoertekort dreigde te ontstaan.

Groeizame herfst
Toen het eindelijk begin september begon te regenen werd de voederwaarde van het gras snel beter en kwam de grasgroei geleidelijk weer op gang. Doordat oktober zeer zacht was bleef de grasgroei goed op peil en kon er zelfs tot afgelopen week nog gras geoogst worden. Een welkome aanvulling op de krappe wintervoorraad. De voederwaarde van het gras was vergelijkbaar met het voorjaar. 

Gras gaat in winterrust
Pas half november trad de eerste nachtvorst op waardoor de grasgroei snel afnam en het gras in winterrust komt. Om te voorkomen dat het gras te lang de winter ingaat zullen de graspercelen regelmatig beoordeeld moeten worden. Een optimale graslengte voor de winterperiode is zo’n 10 cm lengte. Wanneer het gras te lang wordt neemt de kans op uitwinteren toe. Dit is vooral op percelen met veel bossen het geval. Staan er bossen in het perceel dan is het advies om deze percelen schoon te maaien. De kans op uitwinteren is aanzienlijk kleiner wanneer er nauwelijks bossen staan. Als de wintervoorraad op het bedrijf voldoende is kan men overwegen om het gras te laten staan waardoor er komend voorjaar eerder geweid kan worden. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen