Te veel klavers in de wei?

Oppassen bij een overmaat aan klavers in de wei

Klavers bevatten gemakkelijk verteerbare eiwitten die in combinatie met weinig structuur in de pens kunnen leiden tot schuimvorming en gasvorming (trommelzucht). Daarom is het opletten bij te veel klaver in de wei.

Wanneer te veel klavers?

Vooral het najaar is daarvoor een beruchte periode. Het klaveraandeel is dan hoog en er staat jong nat gras met weinig structuur. Overigens is de kans op trommelzucht hoger bij witte klavers. Rode klavers zijn stengeliger en daardoor rijker aan structuur. Hoogproductieve dieren en pinken zijn er overigens iets gevoeliger voor omdat zij een hogere opname. Ook bij pinken komt trommelzucht nogal eens voor omdat deze verder niets bijgevoerd krijgen.

Wat kan je doen bij te veel klavers en trommelzucht?

Wanneer een koe te veel aan klavers heeft gegeten dan herken je dat al snel. In ernstige gevallen loopt de koe dan sterk op en kan ze haar gassen niet kwijt. Er is dan sprake van trommelzucht, hierdoor loopt ze gevaar. Het overmatige gas moet dan door een dierenarts met een slang uit de pens worden verwijderd. Bij minder ernstige verschijnselen kan ook slaolie worden gegeven waardoor het schuim neerslaat en overmatige gasvorming wordt voorkomen.

Trommelzucht voorkomen

Trommelzucht is te voorkomen door:

  • het bijvoeren van structuur in de vorm van een structuurrijke graskuil of hooi (1 kg ds/koe/dag). Vooral vóór inscharen in een klaverrijk perceel is het belangrijk om voldoende structuurrijk voer geven, zodat de dieren ook niet hongerig de weide in gaan;
  • Het meezaaien van kruiden in grasklavermengsels. Karwij, cichorei en ook weegbree staan er om bekend dat zij het gevaar voor trommelzucht verkleinen. 

Advies bij teveel klavers

Wil je meer advies over hoe trommelzucht te voorkomen? Of ben je onzeker over de kwaliteit van jouw ruwvoer? Neem dan contact op met de Agrifirm-adviseur of bel de Klantenservice via T 088 488 12 10.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen