Bio grasmonitor

Ruw Eiwit gras is hoog

Het gras bevat momenteel gemiddeld 970 VEM, 255 g ruw eiwit en 80 g suiker per kg ds. Vooral het ruw eiwit in het gras is momenteel hoog. Aangezien het aandeel gras in het rantsoen in deze tijd van het jaar laag is zien we dit hoge eiwitgehalte niet terug in het ureumgehalte. Dit is op veel bedrijven vrij stabiel. In melkproductie en gehalten was er afgelopen week nauwelijks verschuiving waar te nemen.

Voor een optimale benutting van je herfstgras is het advies om de koeien ruim gras aan te bieden en het liefst elke dag een ander perceel. Daarmee blijft het gras smakelijk en gaat straks het gras kort de winter in wanneer we vanwege de weersomstandigheden moeten stoppen met weiden.

Grasgroei loopt terug

Op het meetbedrijven kwam de grasgroei deze week gemiddeld uit op 32 kg ds/ha/dag. Dit komt in de buurt van de gemiddelde grasgroei die we de afgelopen jaren hebben gemeten. De verwachting is dat deze de komende weken geleidelijk zal zakken. Dit komt vooral doordat de dagen korter worden waardoor er minder fotosynthese optreedt in de plant.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen