Eiwitgehalte in de melk stijgt verder

Afgelopen week geen nieuwe voederwaardecijfers ontvangen. Gezien het gras wat er momenteel groeit zal de voederwaarde vergelijkbaar zijn met vorige week, gemiddeld 990 VEM, 255 g ruw eiwit en 90 g suiker per kg ds.  

Deze hoge voederwaarde van het gras zien we ook terug in de productieresultaten van de veestapel. Afgelopen week is op meerdere bedrijven de melkproductie toegenomen en ook het eiwitgehalte in de melk is verder gestegen. Het ureum in de melk is op veel bedrijven niet te hoog zodat het eiwit uit het gras momenteel goed benut wordt.

Grote verschillen in grasgroei

Op het meetbedrijven kwam de grasgroei deze week gemiddeld uit op ca. 75 kg ds/ha/dag. Dat is fors hoger dan vorige week. Verdeeld over Nederland is de grasgroei echter zeer wisselend en geeft de grafiek eigenlijk geen goed beeld van de werkelijkheid. Daar waar gras staat groeit het nog. Waar er weinig gras staat is de groei er uit.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen