Tegenvallende zetmeelgehalte

Snijmais: hoog drogestof en tegenvallend zetmeelgehalte

Vrijwel overal is de snijmais van het land en komen er steeds meer voederwaardecijfers beschikbaar.

Uit deze cijfers blijkt dat het droge stofgehalte hoog is. Dit wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de droge omstandigheden de plant verder was afgerijpt dan velen hadden ingeschat. Ook het zetmeelgehalte valt bij veel snijmaiskuilen tegen. Ook hier is de droogte tijdens de kolfzetting debet aan. De verschillen zijn echter groot. Het hoogst gemeten zetmeelgehalte is momenteel 425 g/kg ds, terwijl het gemidelde zo rond de 340 g zetmeel ligt. Aanzienlijk lager dan vorig jaar.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen