Inkuilen van Corn Cob Mix of Maiskolvenschroot

De kwaliteit van CCM wordt mede bepaald door de bewaring van het product. Een goede conservering/bewaring van CCM is van essentieel belang om het gehele jaar een fris, smakelijk en gezond product te kunnen voeren. Daarbij is gewenste droge stofgehalte van CCM bij oogst is afhankelijk van de toepassing.

Brijvoerinstallatie of melkveerantsoen

Wanneer de CCM gebruikt wordt in rantsoenen voor melkvee of in brijvoerinstallaties ligt het gewenste drogestofgehalte rond de 65%. Wanneer de CCM droger wordt geoogst is dit voor brijvoer minder gewenst en kan er bij inkuilen water toegevoegd worden. Per 1% daling van droge stof is ongeveer 15 liter water per ton nodig. CCM zich gemakkelijk laat inkuilen, maar toch is er een valkuil.

Bij een drogestofgehalte van ca. 65% CCM laat het product zich gemakkelijk inkuilen, maar het product kan na openen gemakkelijk gaan schimmelen en last krijgen van broei. Zeker omdat de voersnelheid over het algemeen relatief laag is. Om broei te voorkomen is dan het advies om het inkuilmiddel Coolcorn, of Ecocool toe te passen.


Coolcorn

CoolCorn is een kuiltoevoegmiddel op basis van de puur azijnvormende bacterie (lactobacillus Buchneri). De constante en betrouwbare bacteriecultuur werkt effectief tegen gisten en schimmels die broei veroorzaken. Eén verpakking CoolCorn bevat drie zakjes en is geschikt voor totaal n 300 ton product. Een zakje is dus goed voor het inkuilen van 100 ton product.

Ecocool

Bevat naast actieve MTD/1 melkzuurbacteriën voor een snelle en efficiënte conservering ook de azijnzuurvormende bacterie Lactobacillus Buchneri die melkzuur omzet in azijnzuur om gisten en schimmels te remmen. Is alleen in vloeibare toepassing beschikbaar en standaard op ULV. Eén verpakking is voldoende voor 50 ton product.

Droogvoerinstallatie

Voor toepassing in de droogvoerinstallatie ligt het gewenste drogestofgehalte ruim boven de 68% om kans op storing van de installatie te voorkomen. Om schimmel- en mycotoxinevorming te voorkomen is het advies om bij een droger product zuur toe te voegen. Advies: TMR Basic Cool. Dit is een mengsel van zuren en de dosering is als volgt:

  • tot   3 mnd opslag:   9 kg/ton product
  • tot   6 mnd opslag: 10 kg/ton product
  • tot 12 mnd opslag: 12 kg/ton product

TMR Basic cool is verkrijgbaar in IBC-vaten van 1000 liter. Als alternatief kan ook TMR- cool worden gebruikt. Dit is verkrijgbaar in vaten van 220 liter waarbij dezelfde dosering kan worden aangehouden.

Toplaag behandeling

Ook wordt zo nu en dan een toplaagbehandeling toegepast van 0,5 liter zuur/ m2. Voor een goede verdeling is het advies om dit zuur te verdunnen met water (1 liter zuur+ 1 liter water) en tezamen verdelen over de kuil met een dosering van 1 liter/m2.

Wil je advies over de toepassing van inkuilmiddelen of heb je andere vragen over de teelt van CCM? Neem dan contact op met jouw Agrifirm adviseur.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen