Grote verschillen voederwaarde

Ruw eiwitgehalte gras stijgt, grote verschillen in voederwaarde

Gemiddeld bevat het gras momenteel 945 VEM, 245 g ruw eiwit en 90 g suikers. De verschillen in VEM zijn daarbij groot. Daar waar de percelen niet schoon gemaaid zijn, komt de voederwaarde nauwelijks boven de 900 VEM uit, terwijl de voederwaarde op de percelen waar alleen jong gras staat uitkomt rond de 1000 VEM per kg ds.

Evenals bij de VEM is ook de fluctuatie in ruw eiwit hoog. Dit varieert van 200 tot 285 g ruw eiwit per kg ds. Om dit ruw eiwit optimaal te benutten is het van belang om de prestaties van de dieren in combinatie met het ureumgehalte in de melk goed in de gaten te houden. Het suikergehalte in het gras is in verhouding tot het ruw eiwit laag en zal er vooral energierijkere producten bij gevoerd moeten worden zodat het eiwit door het dier benut kan worden.

Grasgroei stijgt, gebruik Ecosyl bij inkuilen

Gemiddeld kwam de grasgroei deze week uit op 57 kg ds/ha/dag. Dat is aanzienlijk hoger dan vorige week. Met deze groeisnelheid is het mogelijk om binnenkort weer een lichte maaisnede te oogsten. Gezien het suikergehalte in het gras is het advies om Ecosyl als inkuilmiddel te gebruiken. Door de hogere luchtvochtigheid wordt het gewas niet droog bij inkuilen. Dat betekent dat er meer suikers nodig zijn om de kuil voldoende stabiel te krijgen. Met het toevoegen van Ecosyl daalt de pH snel waardoor er voor een geslaagd inkuilproces minder suikers nodig zijn.   

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen