Bio grasmonitor 30 september

Hogere voederwaarde gras geeft stijging melkeiwitgehalte

Afgelopen week bevatte het verse gras gemiddeld 960 VEM, 250 g ruw eiwit en 90 g suiker per kg ds. Na de regen zie je het gras groeien en neemt de voederwaarde snel toe. De hogere voederwaarde van het gras zie je terug bij de productieresultaten van de veestapel. Het eiwitgehalte stijgt op alle bedrijven. Dat betekent dat de energie- en eiwitvoorziening bij de melkkoeien beter wordt. Ook het vetgehalte stijgt op veel bedrijven terwijl de melkproductie afgelopen week gelijk bleef of licht steeg.  

Grasgroei neemt toe

Gemiddeld kwam de grasgroei deze week uit op 25 kg ds/ha/dag. Dat is een stijging ten opzichte van vorige week. De verwachting is dat de grasgroei komende week verder stijgt

Ecosyl Bio voor een geslaagde najaarskuil

Vooral in het zuiden en midden van het land ligt de grasgroei wat hoger waardoor er binnenkort mogelijk nog een lichte maaisnede kan worden geoogst. Gezien het suikergehalte in het gras is het advies om Ecosyl BIO (art.no 700465910) als inkuilmiddel te gebruiken. Door de hogere luchtvochtigheid is het niet mogelijk om het gewas voldoende droog in te kuilen. Dat betekent dat er meer suikers nodig zijn om de kuil voldoende stabiel te krijgen. Met het toevoegen van Ecosyl Bio daalt de pH snel waardoor er voor een geslaagd inkuilproces minder suikers nodig zijn.  

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen