Het voordeel van eggen

Goed grasland begint in de herfst

Afgelopen weken zijn er verdeeld over het land op verschillende locaties bijeenkomsten geweest met als thema Goed grasland begint in de herfst. Op deze goed bezochte bijeenkomsten werd onder andere gesproken over het eggen van percelen grasland. Samen met de plaatselijke loonwerker werd het eggen van grasland gedemonstreerd en konden de resultaten op de grasmat worden beoordeeld.

Uit veldonderzoek, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, blijkt dat het eggen van blijvend grasland resulteert in een 10% hogere opbrengst van de eerste snede in het voorjaar. Dat komt omdat met het eggen de ‘viltlaag’ los getrokken wordt, waardoor goede grassen meer ruimte krijgen om zich in het voorjaar sneller te ontwikkelen ten koste van de onder andere ruwbeemdgras of straatgras.

Dat deze 10% hogere opbrengst gemakkelijk gehaald kan worden bleek ook toen één van de aanwezigen bij thuiskomst zelf de proef op de som nam en in totaal 20 ha grasland liet eggen. Op onderstaande afbeelding het resultaat van hetgeen er uiteindelijk van de percelen kwam.

Gewasverzorging: eggen, straatgras, ruwbeemdgras

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen