Snijmais opbrengst wisselend

Momenteel wordt er in het zuiden van het land volop gehakseld. Over het algemeen is de opbrengst daar hoger dan in eerste instantie ingeschat. Zeker op de percelen die meerdere keren zijn beregend is de opbrengst goed en vrijwel vergelijkbaar met andere jaren. Daar waar rond de bloei en kolfzetting tekort aan water was zien we over het algemeen kleinere kolven. Dat betekent lagere opbrengst en een lager zetmeelgehalte in de snijmais.

Vooral langs de oostgrens van ons land heeft de snijmais flink te leiden gehad van de droogte. Daar waar niet beregend kon of mocht worden is de (voerderwaarde)opbrengst aanzienlijk lager. Droogte en de daarmee gepaard gaande hogere gewastemperatuur leidt ook tot een versnelde veroudering van de celwanden en daarmee tot een lagere celwandverteerbaarheid.

In het noorden van het land begint nu ook de snijmais flink af te rijpen en komt de oogst op gang. Ook daar horen we dat de het ds-gehalte bij inkuilen hoger is dan verwacht. Wel is de verwachting dat de voederwaardeopbrengst zo’n 10% lager is als gevolg van de droogte.

Wil je de volledige maismonitor lezen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volledig Maismonitor.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen