Wat inzaaien na mais bij ruwvoertekort?

Als gevolg van de droogte is de ruwvoervoorraad op veel bedrijven (te) krap en is extra ruwvoer meer dan welkom. Welk vanggewas kan ik dan het beste zaaien om mijn ruwvoertekort te kunnen aanvullen is dan ook één van de meest gestelde vragen op dit moment. Hierbij een aantal opties:

Gras inzaaien

Nu de snijmais vroeg van het land komt heb je een ideale gelegenheid om gras in te zaaien. Aangezien in de nieuwe GLB-regeling biodiversiteit grasland extra wordt gewaardeerd is het nu een ideaal moment om naast een DairyGras® mengsel ook klavers en/of een kruidenmengsel in te zaaien. De graspercelen die nu in aanmerking komen voor graslandvernieuwing kunnen dan volgend voorjaar als maisland worden ingezet. Van de bestaande graspercelen kan nog één of twee sneden gras geoogst worden.

Combi N-Saver

Combi N-Saver is een vanggewas met een snelle bladrogge als basis van het mengsel. Door de snelle voorjaarsontwikkeling van Combi N-Saver is het mogelijk om eind maart een prima voederwaardeopbrengst te halen. Later oogsten betekent wel meer opbrengst, maar wordt voorkomen dat de vochtvoorziening in de bouwvoor te laag wordt en daarmee de kieming van de mais in het gedrang komt. Ook heeft later oogsten een negatief effect op de voederwaarde. Zaaizaadadvies voor voederwinning 80 – 100 kg/ha.

Italiaans raaigras

Italiaans raaigras ontwikkelt zich snel en kan dit najaar en eventueel volgend voorjaar nog een snede gras geven die als ruwvoer aan het melkvee kan worden verstrekt. Combi N-Saver heeft het voordeel dat ook bij lagere bodemtemperatuur de groei doorgaat. Het voordeel van Italiaans raaigras is dat zelfs dit najaar mogelijk nog een lichte snede kan worden geoogst. Zaaizaadadvies voor voederwinning 40 – 50 kg/ha.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen