Grote verschillen tussen percelen in afrijping snijmais

Ook afgelopen week is als gevolg van de weersomstandigheden het droge stofgehalte van de snijmais gemiddeld met ca. 3% droge stof toegenomen. Aangezien er voor de komende periode weinig of geen neerslag voorspeld wordt, moeten we er van uit gaan dat de huidige trend in afrijping zich zal verder voortzetten en dat we dus mogen rekenen op een zeer vroege oogst.

Vooral in het zuiden van het land komt de hakseltrein goed op gang. De vroegrijpe rassen zijn oogstrijp en de laatrijpe rassen zullen naar verwachting komende week ook geoogst kunnen worden.

Hoe noordelijker men komt des te minder ver is de snijmais in afrijping. Slechts enkele percelen worden hier geoogst en dat zijn dan veelal percelen die te lijden hebben gehad van de droogte.  De verwachting is dat pas vanaf de tweede week van september ook in het noorden de maiscampagne zal starten.

Voorspelling ds-gehalte volgens Limagrain

Voorspelling droge stof:

Resultaten proefvelden Agrifirm:

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen