Grasland na droogte niet te veel bemesten

Door de droogte is er afgelopen jaar overal veel minder gras geoogst. Dee ruwvoerpositie is dan ook (te) krap op veel bedrijven en is extra gras meer dan welkom. Als straks weer regen valt en het gras begint te groeien, is de vraag hoeveel stikstof moet ik strooien voor een goede grassnede?

Het zeer droge jaar 2018 heeft ons geleerd dat er na een droge periode nog veel stikstof in de bodem zit en beschikbaar komt nadat er voldoende regen is gevallen. Na de regen schoot het eiwitgehalte in het gras omhoog naar boven 275 g ruw eiwit. Daarbij was er over het algemeen al iets minder bemest dan normaal. Op basis van deze ervaring is het advies dan ook om terughoudend te zijn met bemesten. Daarnaast bevat het gras ondanks de droogte voldoende eiwit. Ook dat is dus geen reden om extra te bemesten.

Advies

Op veengronden is nauwelijks nog een stikstofbemesting nodig als gevolg van de hoge mineralisatie die straks opgang komt.  Op klei- en zandgrond kan tot half september nog een kleine kunstmestgift worden geven. Beperk de gift dan tot 15-20 kg N/ha voor weiden en 30 – 35 kg kg N/ha voor maaien.

Denk aan natrium

Voldoende natrium zorgt ook voor smakelijk gras in de nazomer. Wanneer er dit jaar nog geen natrium bemesting heeft plaatsgevonden is het advies om hier extra aandacht aan te besteden. Met de Grasmix Smakelijk kun je in één werkgang zowel de stikstof als de natrium strooien.

 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen