Goed grasland begint in de herfst

Agrifirm staat voor meer melk uit ruwvoer! Om dat te realiseren moet de basis goed zijn. Goed grasland dus. Maar wat is goed grasland eigenlijk en wat is er voor nodig om dit te realiseren?

Wist je dat:

• Ruwbeemd één van de meest voorkomende onkruidgrassen is?

• Wiedeggen de slechte grassen en onkruiden tegengaat en de goede grassen stimuleert?

• Je met 25 VEM/kg ds wel 1,5 liter melk meer per koe per dag uit graskuil kunt halen?

• De veredeling van grassen wel met 0,5% per jaar vooruit gaat?

Tijdens een aantal praktijkmiddagen in de regio laat Agrifirm in samenwerking met lokale loonwerkers zien hoe verschillende machines voor graslandonderhoud werken en geven we tips voor het (be)houden van goed grasland. Daarbij komt ook nadrukkelijk doorzaaien aan de orde waarbij we een toelichting geven op ons DairyGrass® assortiment. Waar de bijeenkomsten worden gehouden kun je vinden op: Goed grasland begint in de herfst – Agrifirm Ruwvoer – Agrifirm Ruwvoer (ruwvoerplus.nl)

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen