Droogte slaat verder toe, voederwaarde onderuit

Afgelopen week bevatte het verse gras gemiddeld  955 VEM, 200 g ruw eiwit en 87 g suiker per kg ds. De verschillen zijn daarbij groot. Vooral op plaatsen waar er nog voldoende vocht beschikbaar is blijft de voederwaarde op peil. Daar waar de droogte begint toe te slaan is de voederwaarde niet hoger dan 900 VEM.

Wanneer we de voederwaarde vergelijken met gangbare bedrijven valt op dat de voederwaarde op de biologische bedrijven beter op peil blijft. Mogelijk dat door een groter aandeel kruiden in het grasland de vochtvoorziening beter is omdat kruiden over het algemeen dieper wortelen dan grassen.  

Grasgroei valt stil

De grasgroei werd de afgelopen week op de biologische bedrijven ingeschat op gemiddeld ca. 15 kg ds per ha per dag. Wel zie je verschillen tussen gebieden. Daar waar vorig de vochtvoorziening beter op peil is zie dat er nog grasgroei is, terwijl op ander plaatsen de grasgroei volledig is weggevallen. De ruwvoervoorraad is overal krap.

Eerste overzicht voederwaarde biologische graskuilen

Momenteel zijn van de eerste 85 graskuilen de uitslagen bekend. De gemiddelde voederwaarde ligt op 496 g droge stof met 885 VEM, 147 g RE-totaal en 122 g  suikers.

De spreiding in voederwaarde is echter groot. Vooral de vroeg gemaaide kuilen bevatten een hoge voederwaarde.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen