Grasmonitor: Grasgroei heel wisselend

5 August 2022

Uitnodiging: “Goed grasland begint in de herfst!”

Mogelijk heb je al een uitnodiging ontvangen voor een praktische studiemiddag met als thema “Goed grasland begint in de herfst!” georganiseerd door Agrifirm. Bekijk hier de uitnodiging en meld je hier aan! Mocht je onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kun je dit als uitnodiging beschouwen.

Kijk kritisch naar je weidepercelen

Gemiddeld bevat het gras deze week 895 VEM, 200 g ruw eiwit en 100 g suikers. Daarmee is de voederwaarde gemiddeld genomen redelijk stabiel vergeleken met vorige week. Het eiwit is alleen licht gestegen. Dat kan komen door de neerslag die vooral in het noorden en noordoosten van het land is gevallen. Daardoor zijn de verschillen in grasgroei en voederwaarde landelijk groter geworden.

Op veel plaatsen is het weiden nog steeds erg uitdagend. Het is belangrijk om te checken hoeveel koeien echt buiten eten op dit moment. Stel jezelf de vraag of het bij droogte niet beter is om de koeien én ook het jongvee tijdelijk volledig op te stallen en de grasmat te sparen. Waar nog wel redelijk gras staat, is het ook een mogelijkheid om je weideplatform uit te breiden en te gaan weiden op percelen die voor maaien bestemd waren.

Naast de vraag of je beter wel of tijdelijk niet kunt weiden, is het ook belangrijk om de kwaliteit van je graszode te beoordelen. Door de droogte neemt vaak de druk van onkruid en mindere grassen toe. Hier gaat het ook over tijdens de praktische studiemiddag. Ook de adviseurs en ruwvoerspecialisten zijn er om mee te denken over jouw grasland.

Grasgroei heel wisselend

Afgelopen week is de grasgroei gemiddeld iets toegenomen. De verschillen in grasgroei zijn regionaal en zelfs lokaal momenteel nog groter dan vorige week. Waar neerslag is gevallen of waar wordt beregend, groeit het gras prima. Echter op plaatsen waar geen of nauwelijks neerslag is gevallen matig tot niet.

Muizen gesignaleerd in de zuidwesthoek van Friesland

Helaas zijn er recent muizen gesignaleerd op graspercelen in de zuidwesthoek van Friesland. Mocht je in een gebied wonen waar ze eerder zijn geweest, wees erop bedacht.

rode klaver

Rode klaver doet het vaak goed als het droog is door diepe penwortels die bij het vocht kunnen.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen