Maaimonitor: Grasgroei maaisnede vergelijkbaar met afgelopen week

29 July 2022

De groei van het gras op de maaipercelen is vergelijkbaar met afgelopen week. Mocht er wat regen gevallen zijn en er wat gewas staan, dan is het advies dit te maaien zodat er vervolgens weer mooi gras kan groeien. Als het nog steeds erg droog is en blijft, dan is het advies om niet te gaan maaien om zo meer schade aan de grasmat te beperken.

regiograsgroei maaisnede  (kg ds/ha/dag)
Noord48
Noordelijk zand 
Polders/NH 
Rivierklei Midden 
Veen West33
Zandgrond Zuid-West 
Zandgrond Zuid53
Limburg 

Bemest weidepercelen bewust

Bij beweiding is het van belang om steeds smakelijk gras beschikbaar te hebben voor de melkkoeien. Daarom is het advies om alleen vóór de eerste snede én voor de maaisneden drijfmest toe te passen. Ook tijdens het weiden valt er immers al drijfmest op het grasland.

Bij Nieuw Nederlands Weiden/standweiden is het advies om ééns in de drie weken een kleine hoeveelheid stikstof te geven. De hoeveelheid is afhankelijk van het stikstof leverend vermogen van de bodem en de gegeven drijfmestgift. Globaal is het advies om iedere 3 weken te bemesten met 15 – 25 kg N per ha. Het is wel belangrijk om te strooien wanneer er voldoende vocht is of gaat komen. Het is ook een mooi moment om te checken hoeveel bemestingsruimte er nog is.

Dunne mest door Heermoes en Lidrus in grasland

Lidrus en Heermoes kunnen grote problemen veroorzaken bij melkvee. Ze staan vooral langs slootkanten en vestigen zich makkelijk in verslempte grond en breiden uit via ondergrondse knopen. Beide zijn giftig, waarvan Lidrus het meest. Ze verstoren de vertering met melkproductieverlies als gevolg. Bij hoge opname kan Lidrus voor verlamming zorgen. In de wei laten koeien het staan, maar in hooi, in de kuil of bij zomerstalvoeren, zullen koeien het wel opnemen. Voer besmet gras niet aan de koeien, maar breng dat gras naar de mesthoop. Mocht dit spelen op jouw bedrijf, neem dan contact op met Agrifirm om een plan te maken voor de bestrijding hiervan.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen