Grasmonitor: VEM vers gras flink gedaald

29 July 2022

Gemiddeld bevat het gras deze week 902 VEM, 187 g ruw eiwit en 105 g suikers. Het gras veroudert op veel plekken momenteel erg snel door de droogte. Ook valt de grasgroei tegen, al is deze iets hoger dan afgelopen week. Het weiden is erg uitdagend op het moment. Het wel is belangrijk om aan de graszode te denken. Laat de koeien het gras niet te kort afweiden. Dan ontstaat er nog meer verdamping en zal er schade ontstaan. De zode kan opener worden en onkruid krijgt dan meer kans. Het is verstandig om het aantal weide-uren te beperken en voldoende op stal bij te voeren. Het kan verstandig zijn om de koeien tijdelijk volledig op stal te houden. Er is wat regen voorspeld, maar dat lijkt nog niet toereikend om de achterstand op te vangen.

Voederwaarde regio Noord

Regio Noordg dsVC-osRuw eiwitSuikerNDFNDF-vert.ADFADLVEM
Klei22177,118592    886
Zand         
Veenweide Noord20279,116912149972,429022916

Op de Noordelijke klei en veen is deze week de grasgroei ongeveer gelijk gebleven t.o.v. afgelopen week. De grasgroei was afgelopen week nog zo’n 40 kg ds per dag. De voederwaarde is wat gedaald en varieert tussen de 880 en 920 VEM. Het suikergehalte evenals het eiwitgehalte in het gras is wisselend. Het is belangrijk om genoeg bij te voeren op stal.   

Op de zandgrond in het Noorden heeft het weidegras het zwaar. Met de warme dagen afgelopen week is de groei vrijwel volledig stilgevallen. Een groot deel van het rantsoen moet dan ook uit de bijvoeding op stal komen.

Voederwaarde regio Midden

Regio Mid-Westg dsVC-osRuw eiwitSuikerNDFNDF-vert.ADFADLVEM
Zand         
Klei         
Polders/NH21375,314012550271,227522895
Veenweide2557514016950362,726623883

Op de zandgrond in regio Midden is het nog steeds erg droog. Er groeit weinig gras.

Op de kleigrond is de kwaliteit van het gras afgenomen. Het eiwit is zo’n 40 gram gezakt en het gras is in een week tijd verder verouderd.

In het zuidwestelijk veenweidegebied is momenteel de graskwaliteit ook achteruit gegaan.

Afhankelijk van hoe de grasgroei is, zal er extra op stal bijgevoerd moeten worden.

Voederwaarde regio Zuid

Regio Zuidg dsVC-osRuw eiwitSuikerNDFNDF-vert.ADFADLVEM
Zand19778,62158748172,525826928
Loss         

Op de zuidelijk zandgrond is de grasgroei afhankelijk of je wel of niet kunt beregenen. Daar waar er beregend mag worden, is de graskwaliteit prima. Daar waar beregenen niet is toegestaan, groeit er nauwelijks gras. Afgelopen week is het eiwit gelijk gebleven, maar zijn de suiker, de VEM en de verteringscoëfficiënt een stuk gedaald. Er zal meer bijgevoerd moeten worden op stal.

Grasgroei houdt nog steeds niet over

Afgelopen week is de grasgroei landelijk iets gestegen naar gemiddeld 39 kg ds/ha/dag. Door vochttekort op veel plaatsen, groeit het gras nauwelijks.

RegioGrasgroei weidesnede (kg ds/ha/dag)
Noord36
Noordelijk zand 
Polders/NH63
Rivierklei Midden41
Veen West24
Zandgrond Zuid-West30
Zandgrond Zuid 
Limburg 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen