Grasmonitor: Gras bevat weinig eiwit en veel suiker

22 July 2022

Gemiddeld bevat het gras deze week 945 VEM, 190 g ruw eiwit en bijna 150 g suikers. Wanneer er hoofdzakelijk gras wordt gevoerd, zal het eiwitgehalte in het gras optimaal benut worden doordat het suikergehalte hoog is. Wel moeten we ons beseffen dat dit de kwaliteit is van voor de tropische dagen. De warmte van afgelopen dagen en het gebrek aan vocht zal ook invloed hebben op de graskwaliteit. Daarnaast is het aanbod op veel bedrijven laag waardoor er flink bijgevoerd moet worden om voldoende droge stof in de koeien te krijgen.

Voederwaarde regio noord

Op de Noordelijke klei en veen is deze week ook de grasgroei terug gelopen. De grasgroei was afgelopen week nog zo’n 40 kg ds per dag. De voederwaarde van het gras varieert tussen de 930 en 960 VEM. Het suikergehalte evenals het eiwitgehalte in het gras is wisselend. Door het relatief hoge suikergehalte, zal het eiwit uit het gras goed benut worden. Daardoor zal het ureumgehalte in de melk niet hoog zijn.

Als gevolg van de lagere grasgroei, mede als gevolg van de droogte, is het grasaanbod ook laag. Dit heeft effect op de totale ds-opname. Voldoende bijvoeding is het devies.

Op de zandgrond in het Noorden is er de afgelopen periode veel gemaaid. Met de warme dagen afgelopen week is de grasgroei vrijwel volledig stil gevallen. Een groot deel van het rantsoen moet dan ook uit de bijvoeding op stal komen.

Voederwaarde regio midden

Op de zandgrond in regio Midden heeft men te maken met droogte en groeit er nauwelijks gras.

Op de kleigrond is de kwaliteit van het gras licht toegenomen. Het eiwitgehalte is momenteel stabiel en ligt zo rond de 185 g ruw eiwit/kg ds. In het zuidwestelijk veenweidegebied is momenteel de graskwaliteit laag. Het eiwitgehalte in het gras is hoog, terwijl het suikergehalte aan de lage kant is. Let op het ureumgehalte in de melk. Het bijvoeren van energierijke producten kan de benutting van het eiwit verhogen.

Voederwaarde regio zuid

Op de löss is het nog steeds een drama als het gaat om de grasgroei. Tot nu toe heeft het daar nauwelijks geregend en staat de grasgroei stil. Het gras staat er op veel plaatsen verdord bij. Alleen de percelen met klavers tonen nog groen.

Op de zuidelijk zandgrond is de grasgroei afhankelijk of je wel of niet kunt beregenen. Daar waar er beregend mag worden, is de graskwaliteit prima. Daar waar beregenen niet is toegestaan, groeit er nauwelijks gras.

Grasgroei valt tegen

Afgelopen week is de grasgroei landelijk gedaald naar gemiddeld 31 kg ds/ha/dag. Door vocht tekort groeit het gras nauwelijks. Dit is vooral in het zuiden het geval.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen