Kennissessie ‘Natuur en omgeving’ bij melkveehouderij de Ritskampen

15 July 2022

Eind juni waren melkveehouders in Brabant te gast bij melkveehouderij de Ritskampen. Hier werd de kennissessie ‘Natuur en omgeving’ georganiseerd vanuit het coöperatieproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Tijdens deze middag werd gekeken naar beweiden, konden er vragen gesteld worden over natuurbeheer en werd er meer verteld over het belang van een gezonde bodem. Gastheer Dirk van Bokhoven gaf ook een rondleiding over zijn bedrijf.

Natuurbeheer

De workshop Natuurbeheer bestond uit een samenwerking tussen Exlan Advies en Staatbosbeheer. Tijdens de workshop werden de mogelijkheden voor het pachten van gronden toegelicht en kregen de deelnemers de mogelijkheid om hun vragen over natuurbeheer aan Staatsbosbeheer te stellen. Vanuit Exlan Advies werd de link gelegd met natuurpacht en de mestboekhouding. 

Weidegang

Tijdens de workshop weidegang werd stilgestaan bij de optimale ruwvoerbenutting en het belang van een goed beweidingsplan. Er was voldoende ruimte om over situaties op het eigen bedrijf te discussiëren en advies uit te wisselen. Deelnemers ontvingen aan het einde ook het weidekompas om de informatie mee naar huis te nemen.

Inzicht in bodem

Tijdens de workshop ‘Bodem en bodemprofielen’ kregen de deelnemers inzicht in wat er allemaal in een bodem te zien is. Zo gaf bodemcoach Marcel Vaessen inzicht in bodemkenmerken via een profielkuil, lichtte hij toe wat bodemverdichting doet met het gewas en gras, en hoe je dit kunt voorkomen. Agrifirm heeft in elke regio enkele opgeleide Bodem Coaches aangesteld, die op basis van theoretische kennis én praktijkervaring alles weten over de bodem en hoe die te optimaliseren.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Coöperatie Agrifirm draagt met een projectenportefeuille bij aan een beter verdienmodel voor Agrifirm-leden. Biodiversiteit kan hier onderdeel van uitmaken. Daarom organiseert coöperatie Agrifirm, binnen het programma de Brabantse Biodiversiteitsmonitor (BBM), in 2022 kennissessies voor de aangesloten boeren en Agrifirm-leden. Deze kennissessies gaan in op huidige uitdagingen op het boerenerf waar boeren vragen over hebben. Lees hier meer over de Brabantse Biodiversiteitsmonitor. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen