Grasmonitor: variatie in voederwaarde scheelt 2 kg melk

1 July 2022

De voederwaarde van het weidegras was afgelopen week 950 VEM, 197 gram ruw eiwit en bijna 120 gram suikers. Het lage ruw eiwit is opvallend voor de tijd van het jaar. De verschillen zijn groot, zo varieert de VEM zo’n 125 VEM per kg drogestof en het ruw eiwitgehalte zo’n 100 gram per kg drogestof. Als de koeien gemiddeld 5 kg drogestof aan weidegras opnemen, betekent dit verschil in voederwaarde 2 kg melk. Dat komt door de lagere energiewaarde én de lagere drogestofopname door de lagere verteerbaarheid van organische stof.

Verschil in ruw eiwitgehalte gelijk aan 1 kg soja

Het verschil in ruw eiwitgehalte is zichtbaar in het ureumgehalte in de melk. Bij de opname van 5 kg drogestof aan weidegras komt het verschil in ruw eiwitgehalte overeen met het wel of niet voeren van ruim 1 kg soja. Op de bedrijven waar de melkproductie op peil blijft geeft het lage eiwitgehalte een laag ureumgehalte. Daar waar het eiwitgehalte in het gras hoog is, is het ureumgehalte in de melk ook hoger.  

Grasgroei varieert ook

Afgelopen week is de grasgroei door de regen weer gestegen naar gemiddeld 53 kg drogestof per hectare per dag. De verschillen zijn ook hier groot. Vooral in de Achterhoek en Twente, maar ook in Limburg, waar de neerslag achterbleef, kwam dit tot uiting in de grasgroei. Op deze bedrijven is het advies om het lagere grasaanbod te compenseren met extra aanbod op stal. Als je dat niet doet, eten de koeien het gras te kort op (< 8 centimeter) en gaat de grasgroei nog verder achteruit.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen