17-06| Grasmonitor: voederwaarde stijgt, maar ruw eiwit wisselt

17 June 2022

Op veel plaatsen weiden de koeien momenteel in etgroen. Dit komt tot uiting in de voederwaarde van het weidegras, gemiddeld 975 VEM, 200 g ruw eiwit en 140 g suikers. Dit is normaal voor de tijd van het jaar. Wel zit er een enorme variatie in het eiwitgehalte van het gras. Dit varieert momenteel van slechts 150 g RE tot 245 g RE/kg ds. 

Laag ruw eiwit in het gras kan meerdere oorzaken hebben. Door de hoge kunstmestprijzen wordt er zuinig gestrooid én als gevolg van de vele regen van dit voorjaar kan er meer stikstof uitgespoeld zijn.

Grasgroei stijgt licht

Afgelopen week is de grasgroei licht gestegen en kwam uit op 67 kg ds per ha per dag. Daarmee blijft het dagelijkse ds-aanbod voor het melkvee iets toe.        

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen