Let op vraatschade ritnaalden

9 June 2022

Momenteel wordt er melding gemaakt van wegvallen maisplanten als gevolg van ritnaaldenschade. Ritnaalden of koperwormenzijn larven van de kniptor. De larven zijn donkergeel, hard en tot circa 2 cm lang. Schade door ritnaalden treedt voornamelijk op in de eerste drie teeltjaren na het scheuren van grasland en dan met name in het tweede jaar. De larven boren zich in de stengelvoet en de wortels. Vooral bij jonge planten kan de schade zo groot zijn dat de plant in groei achterblijft of zelfs afsterft. Na ongeveer het vijfblad-stadium zal de schade als gevolg van ritnaalden afnemen. 

Alleen wanneer een grote oppervlakte wegvalt als gevolg van ritnaaldschade is overzaaien/bijzaaien zinvol.  De standdichtheid waarbij de voordelen van bijzaaien tot de gewenste standdichtheid opwegen tegen de zaaizaad en loonwerkkosten bedraagt gemiddeld 55.000 planten/ha. Als je gaat bijzaaien, zaai dan ca 10 cm naast de oude rij. Een nieuw zaaibed maken is niet nodig.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen