Bemesting 3e snede

4 June 2022

Komende dagen wordt op grote schaal de 2e snede gemaaid. Dat betekent dat er in de laatste week van juni weer gemaaid kan worden. 

Als de tweede snede ook bemest is met drijfmest is er nu geen ruimte meer om drijfmest uit te rijden. Wanneer zowel de eerste als de tweede snede bemest zijn met drijfmest kunnen we globaal uitgaan van een nawerking van de drijfmest van ca. 10 kg N/ha.

De aanvullende kunstmestgift voor de komende snede is afhankelijk van grondsoort, wel of geen derogatie en of er wel of niet beweid wordt. 

Uitgaande van derogatie en beweiding is het bemestingsadvies voor de derde snede:  

Grondsoort Kunstmest N (kg/ha)
Klei65
Veen45
Zand overig30
Zand Zuid/Oost40

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen