Verschil kosten na- of onderzaai

2 June 2022

De exacte kosten voor het toepassen van onderzaai zijn niet eenvoudig te berekenen. Dit verschilt per loonwerker en de toegepaste techniek. Voor het gemak zijn wij uitgegaan van een hectareprijs van €60 voor het inzaaien en inwerken van onderzaai.

Kosten onderzaai

De kosten voor onderzaai komen dan uit op:

Maisgras® Onderzaai à 15 kg/ha samen met het inzaaien en inwerken door de loonwerker:

totaal €100,-/ha.

Kosten nazaai

Groenbemestingsrogge à 75 kg/ha à samen met het inzaaien en inwerken: ca. €100,-/ha

Dat betekent dat de kosten voor onderzaai of nazaai vergelijkbaar zijn. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen