26-05| Maismonitor: mais groeit goed door

De groei van de snijmaisplant komt goed op gang. Op verschillende plaatsen is de plant de 30 cm al gepasseerd. Binnenkort zal er dan ook op verschillende plaatsen onderzaai plaatsvinden. Gezien de vochtvoorziening geen verkeerde keuze om voor onderzaai te kiezen.

Onkruidstrategie in combinatie met vanggewas  

Het advies is om vóór de mais in het 6-bladstadium staat een onkruidbestrijding toe te passen. Het bladoppervlak van de mais is dan nog klein, waardoor er minder contact is met het middel en de plant minder heeft te lijden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit ook leidt tot een hogere snijmaisopbrengst.

Onkruidstrategie bij gelijkzaai vanggewas

Door de weersomstandigheden heeft de snijmais zich trager ontwikkeld dan vorig jaar. Daar heeft gras veel minder last van. Op verschillende percelen is het gras dan ook eerder opgekomen dan de snijmais. Bij de onkruidbestrijding is het maisstadium leidend. Blijf kritisch op de keuze van de mix. Onze Agrifirm-specialisten kijken graag met je mee.

Onkruidstrategie bij onderzaai gras

Ga je gras onderzaaien in de mais? Kies dan bij voorkeur voor een mix zonder bodemherbiciden. Bestrijd het onkruid dan zeker 14 dagen eerder dan je het gras in wilt zaaien. Heb je toch een onkruidbestrijding met bodemherbiciden toegepast? Bewerk dan bij inzaai van het vanggewas de grond voldoende diep (minimaal 5 cm) om de werking van het bodemherbicide op te heffen.

Onkruidstrategie bij nazaai vanggewas

Als je het vanggewas zaait na de oogst, moet je de snijmais vóór 1 oktober oogsten om het vanggewas op tijd in de grond te hebben. Met de trage ontwikkeling van dit moment is het de vraag of de snijmais dan al voldoende rijp is. Dit is onder meer afhankelijk van de vroegheid van het ras. Twijfel je? Dan kun je nu nog voorsorteren op onderzaai door bij de bespuiting geen bodemherbiciden aan de mix toe te voegen.

Ontwikkeling van snijmais in Schellinkhout (NH)

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen