26-05| Bio grasmonitor: veel variatie

De voederwaarde van biologisch vers gras komt afgelopen week uit op gemiddeld 1.000 VEM per kg drogestof, 150 gram ruw eiwit en 190 gram suikers per kg drogestof. De voederwaarde (VEM) is vrijwel overal gelijk, maar de opbouw daarvan verschilt. Dit komt door de grote variatie in suiker en ruw eiwitgehalte in het gras. Zo varieert het suikergehalte tussen de 165 en 210 gram suikers per kg drogestof. Het ruw eiwitgehalte varieert van 125 tot 185 gram per kg drogestof. Het ureumgehalte tussen bedrijven varieert daardoor ook enorm, we zien bedrijven waar het ureum is gestegen van 8 naar 14, en bedrijven die nu hoger zitten met een ureum van 16-20. Dit zijn de adviezen:

Ureum < 16

Op deze bedrijven is het suikergehalte nog hoog en het eiwitgehalte in het gras nog aan de lage kant. De verwachting is dat het ureumgehalte hier gaat stijgen, door een toenemend eiwitgehalte in het gras, dankzij de hogere mineralisatie in de bodem.

ureum > 16

Andere bedrijven melken met een wat hoger ureumgehalte tussen de 16 en 20. Dit komt door een lager suikergehalte en, daarmee gepaard, een iets hoger eiwitgehalte in het verse gras.

Verwachting: meer ruw eiwit

Door het wisselvallige weer en iets stijgende temperaturen zal het ruw eiwit in het gras gaan toenemen. Dit gaat ten koste van het suikergehalte. De grasgroei is afgelopen week op de biologische bedrijven licht gestegen naar gemiddeld bijna 54 kg drogestof per hectare per dag. De verwachting is dat de grasgroei komende week licht zal stijgen.

  • VEM: vrijwel gelijk
  • Ruw eiwit: licht stijgend
  • Suikergehalte: licht dalend
  • Grasgroei: licht stijgend

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen