Drijfmest altijd verdund uitrijden 

18 May 2022

Bij het uitrijden van drijfmest is zeker onder droge omstandigheden het advies om de drijfmest met minimaal de helft  water te verdunnen en alleen op maaipercelen uit te rijden. Wanneer drijfmest wordt uitgereden op de weidepercelen heeft dit invloed op de smaak en geur van het gras waardoor de grasopname lager wordt.

Het grote voordeel van water toevoegen aan de mest zorgt ervoor dat de N-concentratie in de mest wordt verlaagd waardoor de kans op vervluchtiging van stikstof aanzienlijk lager wordt. Daarnaast valt gedurende de periode dat de koeien daar weiden ook al een gedeelte van de mest. De stikstof die daar in zit komt ook beschikbaar voor de plant. 

Ook de kaliumvoorziening speelt een belangrijke rol bij droogte. Kalium is belangrijk voor de vochtregulatie van de plant. Bij een tekort aan kalium zal de plant eerder last krijgen van droogteverschijnselen. Zolang er nog enigszins vocht in de bodem zit is dan ook het advies om ook onder droge omstandigheden wel drijfmest uit te rijden.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen