Aangepaste N-bemesting bij droogte

17 May 2022

De uitzonderlijke droogte op dit moment zorgt er bij veel veehouders voor, dat ze niet precies weten wat ze doen moeten: nu kunstmest strooien, of toch nog even wachten? 

Of bemesten op dit moment wel of niet zinvol is hangt af van de vochtvoorziening van de grasmat. Een groeiende plant heeft voedingsstoffen nodig en bij voldoende vocht zal de plant voedingsstoffen opnemen en is een normale kunstmestgift zinvol. 

Vooral op droge zandkoppen begint de vochtvoorziening een probleem te worden. Het gras staat vrijwel stil in groei. Een stikstofbemesting is dan minder rendabel. Het advies is dan om te bemesten voor een lagere snedezwaarte, of eventueel zelfs te wachten met de stikstofgift.  De vochtvoorziening is pas verbeterd als er minimaal 50 mm neerslag gevallen is. 

Als er regen komt, komt ook de mineralisatie weer op gang. Een vuistregel is dat de mineralisatie verdubbelt bij iedere 10 graden hoger bodemtemperatuur. Momenteel is de bodemtemperatuur ongeveer 17 oC. Dat betekent dat er straks in korte tijd veel stikstof voor de planten beschikbaar komt. Mede omdat de grasgroei dan geleidelijk op gang komt, en de plant in eerste instantie veel vocht, met daarin veel N in de vorm van nitraat zal opnemen is de verwachting dat het gras veel nitraat bevatten. In de droge zomer van 1976 gaf dit volgens ervaringsdeskundigen veel nitraatvergiftigingen met als gevolg dode koeien. 

Kortom onder zeer droge omstandigheden is het niet verstandig om grote veel stikstof aan de plant mee te geven en is een aangepaste (lagere) gift aan te bevelen. Praktisch betekent te het bemestingsadvies aan te houden voor een lagere snedeopbrengst.  

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen